Въвеждане на данни за получаване на известия за изтичане срок на валидност на винетка и при наличие на нарушения

Въведете валиден имейл за получаване на уведомления за изтичащ срок на валидност на електронна винетка и при регистрирано нарушение за посочения регистрационен номер. Уведомления за нарушения ще бъдат изпращани, считано от 01 август 2023г, съгласно Закона за пътищата